Förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19Den 2 juli införs förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (SFS 2020:495) som innehåller en ytterligare begränsningar för licensierade spelbolag. Dessa begränsningar gäller under resten av 2020. Regeringen har alltså gått vidare med förslagen trots massiv kritik från flertalet remissinstanser. Bestämmelserna i förordningen kompletterar bestämmelser i spellagen samt spelförordningen.

Insättningsgräns samt förlustgräns

Enligt 3 § i förordningen införs en insättningsgräns vid kommersiellt onlinespel enligt 7 kap. 1 § spellagen på 5000 kr per vecka. Enligt 4 § i förordningen införs även en förlustgräns på 5000 kronor per vecka.

Begränsad inloggningstid

Förordningen innebär även att spelare måste ange en övre gräns för inloggningstid per dag, vecka och månad vid kommersiellt onlinespel och vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino. Gränsen för inloggningstid ska gälla hos en licensgivares samtliga spelbolag där en spelare har konto. Spelare kan välja att förkorta sin valda inloggningstid med omedelbar verkan. En förlängning av inloggningstiden ska börja gälla först vid nästa månadsskifte, dock tidigast efter 72 timmar.

Licenshavarens ansvar

Licenshavaren ska säkerställa att insättningsgränsen, förlustgränsen samt inlogggningtiden inte kan överskridas. Licenshavarens omsorgsplikt preciseras även för situationer där en spelare höjer en gräns, eller anger en högre gräns för insättningar än 10 000 kronor per månad. Licenshavaren måste då kontakta spelaren i syfte att fullgöra sin omsorgsplikt enligt 14 kap. 1 § spellagen.

Begränsningar för bonusar

Värdet på en bonus får uppgå till högst 100 kronor.

Kommentarer om förordningen

Flertalet remissinstanser har varit starkt kritiska mot regeringens förslag. Regeringen väljer trots detta att gå vidare med förordningen som träder i kraft den 2 juli 2020. Spelinspektionen har i ett remissvar framfört att de föreslagna reglerna kan komma att påverka centrala delar i licenshavarnas tekniska system. Spelinspektionen skriver att det inte kan uteslutas att det rör sig om ändringar som är både tidskrävande och till viss del kan medföra krav på omcertifiering av systemen och att det därför finns en risk att spelbolagen inte kan uppfylla kraven inom föreslagen tid. I ett tidigare remissvar var Spelinspektionen generellt positiv till en tillfällig förstärkning av spelarskyddet, men ifrågasatte vissa av de förväntade konsekvenserna av förslagen. Spelinspektionen bedömer att de aktuella förslagen kommer att få marginell effekt på spelarskyddet hos de licensierade bolagen, och menar att dessa positiva effekter måste vägas mot eventuella negativa effekter på kanaliseringen.

Vi på Casinofans.se förstår att det finns ett behov av att stärka spelarskyddet i dessa tider, men vi tror helt enkelt inte att de åtgärder som införs kommer ha en positiv effekt för spelarskyddet. Vi ser en stor risk att dessa åtgärder istället driver spelare till olicensierade aktörer där spelarskyddet är mycket svagare. För att förordningen ska vara effektiv krävs det samtidigt att åtgärder vidtas mot olicensierade aktörer och aktörer som marknadsför olicensierade spelbolag.