Spelinspektionen får i uppdrag att stärka konsumentskyddet

Casinonyheter

Ardalan Shekarabi meddelade den 23:e april 2020 att Spelinspektionen får i uppdrag att stärka konsumentskyddet ytterligare. Anledningen till regeringsuppdraget är den rådande situationen med pandemin och den ökade risken för spelproblem som kan uppstå på grund av detta. Regeringsuppdraget innebär att Spelinspektionen ska:

  • Rapportera om spelmarknadens utveckling.
  • Vidta åtgärder för att öka allmänhetens kunskap om möjligheten att stänga av sig från spel med hjälp av Spelpaus.se.
  • Stärka tillsynen mot aktörer som tillhandahåller olagligt spel. Spelinspektionen ska bland annat redovisa tillsynsåtgärder och effekten av dessa samt ta fram information om vilka fler verktyg som Spelinspektionen behöver för att stoppa olicensierade aktörer på den svenska marknaden.
  • Föreslå åtgärder för att stärka skyddet för spelare som har satt gränser för sitt spelande för att hindra att spelare kringgår satta gränser.

I ett pressmeddelande säger Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg följande:

Nu blir det ett ännu tydligare fokus på spelansvaret och kampen mot olagligt spel. Vi gör omgående justeringar i organisationen för att kunna möta de nya krav som ställs på myndigheten.

Vi tycker att det är positivt att Spelinspektionen har fått ett utökat uppdrag för att stärka spelarskyddet ytterligare. Vi är dock oroade över att det fortfarande inte finns några vettiga åtgärder för att motverka illegalt spel. Det har snart gått 1,5 år sedan spelregleringen trädde ikraft och det olicensierade spelet tar marknadsandelar för varje dag som går. Vi hoppas att Spelinspektionen prioriterar detta område och agerar mot olicensierade aktörer samt affiliates som främjar olicensierat spelande.

Källor: https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/regeringen-ger-spelinspektionen-i-uppdrag-att-ytterligare-starka-konsumentskyddet/

https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/ovriga-dokument/regeringsbeslut-extra-uppdrag-till-spelinspektionen.pdf